Git med Poëtene

Oppgave 5

Lage egne pull requests

Jobb sammen i grupper på 2-3 stykker. Én på gruppa lager et repository på github.com, og legger til de andre som collaborators.

Alle cloner og lager hver sin branch lokalt, hvor de så kan legge til en fil, gjøre endring i en fil, eller noe annet man synes er gøy.

Når man har gjort én eller flere commits på branchen sin kan man pushe den til github.

På GitHub-repoet får man da et hint om å lage en pull request.

Skriv en god forklaring av hva man har gjort, og vent på tilbakemelding fra de andre.

Det er dårlig stil å merge sin egen Pull Request.