Git med Poëtene

Oppgave 3

Samarbeide på et repository

Jobb sammen i grupper på 2-3 stykker. Én på gruppa lager et repository på github.com, og legger til de andre som collaborators.

Gå inn på Settings på repositoriet.

Legg til de andre.

Nå kan alle clone repoet.

Nå kan alle gjøre en endring lokalt, og adde/commite denne.

Deretter, push commiten til GitHub.

Den første som pusher, får det til. De andre vil få beskjed om å pulle før man kan pushe.

Når man puller, kan det være man får merge conflicts. Disse må fikses før man kan fortsette.

Åpne fila som har en konflikt i en tekst-editor. Finn linjer med <<<<<< og visk ut den koden som ikke skal være der.

Endre koden i fila til

Changes made by me.

Nå kan du skrive git commit, og så git push.