Git med Poëtene

Oppgave 2

Dele kode

Lag ditt eget repo på github!

Husk å lage med README-fil, så dere kan klone inn senere.

Klon dere så inn i repoet git clone url

Nå kan dere legge til filer, commite dem, og så pushe endringene opp til github, med git push. Du er nødt til her å skrive inn brukernavnet og passordet ditt hos github.

Loggen over hva som er commitet, ser du i terminalen med git log, og på github.com

Trykk commits for å se liste over commits som er pushet til GitHub.

Kronologisk liste over commits. Trykk på dem for å se hva som er endret.