Git med Poëtene

Oppgave 1

Staging og commiting

Gå til https://github.com/Poetene/Tasks
Klon dette repoet
Les instruksjonene i file.txt i mappen oppgave1.