Git med Poëtene

SSH-nøkler

For å kunne pushe kode til og hente privat kode fra GitHub, må du kunne autentisere deg selv.

Dette gjøres best ved hjelp av SSH-nøkler. Når du har satt opp disse, slipper du at GitHub spør deg etter brukernavn og passord hver gang du skal gjøre noe.

GitHub har en bra guide for hvordan man setter opp slike SSH-nøkler:

https://help.github.com/articles/generating-ssh-keys#platform-all