Git med Poëtene

Git på Linux

Installer git via pakkesystemet ditt, typisk sudo apt-get install git hvis du bruker Ubuntu, eller tilsvarende for andre Linux-distribusjoner.