Git med Poëtene

Git cheat sheet

git add FILENAME
Legg til fil til commiting
git status
Se hvilke filer du har lagt til
git diff
Se endringene du har gjort
git commit -m "Commit message"
Commit ferdig lagt til filer
git log
Se de siste commitene som har skjedd
git pull
Hent kode fra hoveddepo
git push
Dytt kode opp til hoveddepo
git clone
Kopier repo til lokal kopi
git merge BRANCH
Flett sammen denne branchen med BRANCH
git checkout NAVN-PAA-BRANCH
Bytt til annen branch
git checkout -b NAVN-PAA-BRANCH
Lag ny branch som ikke finnes før
git branch -v
Se alle branches