Git med Poëtene

Git-kommandoer for commiting

Commiting er det man gjør aller mest i git. Man bruker for det meste kommandoene add, commit, status og log når man skal legge til og oppdatere filer.

Commiting i git består av to steg. Først staging, deretter commiting.

Legge til en ny fil

Når du har lagd en ny fil, må du fortelle git om den før den kan commites.

git add FILENAME

Oppdatere filer

For å fortelle git at du vil lagre endringene i en fil, gjør du det samme som for nye filer.

git add FILENAME

Da blir endringene siden forrige gang du commitet filen staget.

Commite stagede filer

Du kan skrive git status for å se hvilke filer som er staget.

git add og git status

Før vi hadde skrevet git add README var den listet som untracked, mens etterpå står filen under Changes to be commited.

Nå kan man skrive git commit -m "Add README" for å commite endringen.

-m indikerer at vi vil gi commiten en melding. Hva som skal stå i meldingen er valgfritt, men det finnes noen normer for gode commit-meldinger.